Enviar articles

Convidem moviments socials, investigadors, ecologistes, periodistes i experts a enviar articles per a ser publicats a la revista.

L’objectiu de la publicació és ser una eina de comunicació entre investigadors, activistes i interessats. Per això els articles han de ser comprensibles per a lectors no experts en la temàtica tractada, però amb coneixements generals en l’àrea de medi ambient i ecologia política.

Els tipus d’articles publicats a la revista són els següents:

 • Articles d’opinió: Articles que aporten una visió crítica i personal relacionada amb la temàtica. La seva extensió màxima és de 2.000 paraules (incloent resum, notes i referències). | INSTRUCCIONS
  • Indexada: OK
  • Peer review: OK
 • Artículos en profunditat: Són articles amb un cert component teòric i una exposició global de la temàtica.  No es basen en un estudi de cas localitzat, sinó en una mirada àmplia sobre el tema. La seva extensió màxima és de 4.000 paraules (incloent resum, notes i referències). INSTRUCCIONS
  • Indexada: OK
  • Peer review: OK
 • Articles breus: Articles de caràcter regional o local i solen centrar-se en un cas d’estudi concret. Han de tenir una extensió màxima de 2.000 paraules (incloent notes i referències). INSTRUCCIONS
  • Indexada: OK
  • Peer review: OK
 • Xarxes de resistència: Referències d’iniciatives de resistència local i comunitària a impactes socioambientals. Tenen una extensió màxima de 2.000 paraules (incloent notes i referències). | INSTRUCCIONS
  • Indexada: OK
  • Peer review: OK
 • Referents ambientals: Articles que analitzen l’obra i les aportacions d’una persona o grup referent del pensament ambiental relacionat amb la temàtica. Tenen una extensió màxima de 2.000 paraules (incloent notes i referències). | INSTRUCCIONS
  • Indexada: X
  • Peer review: X
 • Crítica de llibres, webs i informes: Articles que fan una crítica d’un llibre, web o informe relacionat amb la temàtica. Tenen una extensió màxima de 1.000 paraules (incloent notes i referències). | INSTRUCCIONS
  • Indexada: X
  • Peer review: X

 

* ÚNICAMENT ES PRENDRAN EN CONSIDERACIÓ ELS ARTICLES QUE RESPECTIN LES CONDICIONS EXPOSADES *